WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

334
музикална класификация Песен
тематика Човешка участ
форма Многоредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Трудови (в къщи)
битова функция На седянка
изпълнява Трифона
етнос Българска
родно място на изпълнителя Ралево
фолклорна област Средна Северна България
околия Плевен
година на записа 1966
място на записа Ралево
записвач Петър Льондев
архивна сигнатура 241.4051
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис и дешифрация
заглавие и текст Синко Стояне Стояне

- Синко Стояне, Стояне,
защо си, мама, жаловен,
жаловен, та па грижовен,
дали ти стадо промира
йели ти пцета беснее?

- Нито ми (мамо+) стадо промира,
нито ми пцета беснеет,
яла съм пасал стадото
пу дренополски полета,
там намерих (мамо+) три моми годени,
годени, та па заклани.
Дренополските кадии,
кадии и съдии
мен ще победят,
мен ще набедят.
Додето Стоян издума
дренополски кадии,
кадии и съдии стигнаа,
Стоян в тъмница турнаа.
Лежа Стоян девет години,
майка му одеше и плачеше,
плачеше над тъмницата,
тъмница от сълзи прокапа,
прокапа, още протече,
Стоян са из тъмница обади:
"Дали са дъждове бурни,
дали са снегове голями?"
Майка са на Стоян обади:
"Нито са дъждове бурни,
нито са снегове голями,
ами са майчини сълзи."
забележка ПЛ.100.1.12. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Трифона Тонева Иванова 1895
Тем: Майка оплаква затворническата съдба на сина си.
С: 5-редична мелодия, при второто изпявани има рефрен (R).

View the English version of this DB Record