WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

13331
музикална класификация Песен
тематика Закачлива
форма 4-ред. с R(от 2-ред. с повт.)
размер Седем шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Трудови (в къщи)
битова функция На седянка
изпълнява Димитър Т.
етнос Българска
родно място на изпълнителя Долно Камарци
фолклорна област Средногорие
околия Пирдоп
година на записа 1946
място на записа Долно Камарци
записвач Димитър Божанчев
архивна сигнатура 49.664
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Няма обработка на този етап
заглавие и текст Пустите моми ловченки

/: Пустите моми ловченки (дос,
олеле, како Марийо!+) :/

дълбока вода газеа,
шарени поли дигаа,
бели си крара миеха
забележка 5. песен /ан.-оп. МГП гр. ПАП/
Тем: Момите се питат за хубостта си
Обр: Масив В № 23064
Тмп: М.М. 7/16 /1 такт/ = 60
Звр: e2 d2 c2 h1 a1 /g1/
Инц: g1
Фин: a1
Гпт: d2
Дпт: a1 a1

View the English version of this DB Record